Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

· zajištění sběru a výkupu, využívání a odstraňování, přeprava odpadů včetně nebezpečných

· zajištění sběru a výkupu druhotných surovin

· dodávky odpadových nádob

Komplexní služby v oblasti oprav a údržby kanalizací, jímek

· čištění dešťových vpustí, lapolů a jímek

· průtlaky, frézování kanalizace

· revize TV kamerou včetně revize a záznamu na videokazetě, těstnostní zkoušky

· opravy (sanace) kanalizace bezvýkopovou technologii  PART-LINER

· měření stěn ultrazvukem

      Činnost technických poradců v oblasti ochrany životního prostředí

· poradenská činnost v odpadovém a vodním hospodářství

· zastoupení ve funkci odpadového hospodáře

· vedení evidence odpadů

· zpracování provozních řadů a havarijních plánů, plánů odpadového hospodářství původce, identifikačních listů nebezpečných odpadů

· poradenská činnost v oblasti nákupu sorpčních, skladových a havarijních prostředků a dodávka těchto prostředků

· prodej bezpečnostních a fotoluminiscenčních značek a pásek

      Rekonstrukce objektů včetně zhotovení ochranných nátěrů

· zajištění sanace průmyslových podlah

· zhotovení nepropustných a ochranných nátěrů podlah, jímek, manipulačních ploch, skladů na nebezpečné látky, čerpacích stanic PHM apod.

      Poskytování technických služeb

· čištění ploch, jímek, nádrží

      Zprostředkování služeb v oblasti reklamy

· zajištění výroby výšivek, nášivek (firemní loga, znaky, jmenovky, hodnostní označení apod.)

· zajištění výroby výšivek na reklamní předměty (čepice, trika, bundy, ručníky, tašky, pracovní oděvy apod.)

 

V případě dotazů nás kontaktujte nebo si vyžádejte nabídkové katalogy.

Věříme, že budete spokojeni s našimi službami a těšíme se na brzkou spolupráci.

Radek Sokol

Komplexní služby

v oblasti odpadového hospodářství  a ochrany životního prostředí

Kontakt:

Rybná nad Zdobnicí 78

517 55  Rybná nad Zdobnicí

 

     Tel:   494 594 124  

     Fax:   494 594 010                          

  mobil:   603 876 663

 e-mail:   radek.sokol@iol.cz

 

IČO: 68489854

DIČ: CZ-7404203378

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 78-9339500267/0100

Živnostenský list vydal Městský úřad ve Vamberku č.j.437/01Va, 717/01/Va, 718/01/Va